HİDROLİK VE HİDROLOJİK HESAPLARIN YAPILARAK,YAĞMURSUYU DRENAJ PROJELERİNİN YAPILMASI
alt text

Uygulama projesi hazırlanan güzergahın drenaj projeleri ; Mevcut ve gelecekteki kapasitelerin, bugünkü ve gelecekteki projeye özgü kriterlerin belirlenmesi, Ön araştırmalar ile mevcut durumun hava fotoğraflarının ve haritalarının elde edilmesi, Topoğrafik özellikler ve mevcut yapılar ile muhtemel çakışmaların tanımlanması, Çevresel etki çalışmaların yapılması, (toprak kirliliği, ekosistem dengesinin bozulması vb.) temel adımlar ile hazırlanır.

Size bu konuda çözüm ortağınız olmak ve yapılabilecek projeler, üretim yada uygulamalar hakkında bilgi ve ön görüşme yapmak için lütfen bizimle iletişime geçinez. İletişim bilgilerimiz için BURAYA tıklayınız.