Hakkımızda

ProjeCenter

Proje Center Türkiye'de ve Yurt Dışında, Ulaştırma Projeleri, Otoyollar, Devlet Yolları, Hemzemin ve Çok Katlı Kavşaklar, İmar Yolları, Site İçi Yollar, Avm Yolları, Sanat Yapıları, Köprüler, Viyadükler, Yaya Alt ve Üst Geçitleri, Tüneller gibi genel olarak ulaştırma anlamındaki bir çok projenin yapılmasını ve resmi kuruluşlardan onaylanmasını sağlamaktayız.

94 Proje
21 Ülke
46 Çalışan
8 Ödül
9854 Kahve
KALİTE POLİTİKAMIZ

PROJE CENTER, Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyma ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi konusundaki kararlılığı ile aşağıdaki politikalar doğrultusunda hareket eder;
Tüm işlerinde müşteri memnuniyetini en ön planda gözetir, işlerini planlanan sürede ve bütçe sınırları içinde, istenen kalitede bitirip teslim eder,
Tüm hizmetlerini, bilimsel gerçekleri temel alarak, en güvenli ve ekonomik şekilde ve yasal gerekliliklere uygun olarak yürütür,
Müşterilerinin beklentilerini en üst düzeyde karşılamak için teknik ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, yenilikçi çalışanlarıyla sürekli daha iyisini arar, katma değer sağlayan çözümler üretir,
Rekabet gücünü artırmak için entelektüel sermayesini sürekli olarak geliştirir.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

PROJE CENTER Üst Yönetimi, aşağıdaki politikalar doğrultusunda hareket eder. Bu politikaları tüm çalışanlarına duyurur ve ilgili taraflara ulaşılabilir kılar :
PROJE CENTER yürüttüğü faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak veya azaltmak için çalışır,
Doğal kaynakları verimli ve tasarruflu kullanır,
Kirliliğin önlenmesi için atıkların yeniden kullanımı, geri kazanımı, geri dönüşümü ve bertarafını gerçekleştirir,
Tüm PROJE CENTER personelinde çevre bilinç ve kültürünün oluşması konusunda çaba gösterir,
Tüm çalışanlarının çevrenin korunmasına katkıda bulunmalarını teşvik eder,
Yasal şartlar ve diğer şartlarla ilgili uygunluk yükümlülüklerini yerine getirir,
Çevre performansını arttırmak için Çevre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

PROJE CENTER Üst Yönetimi, aşağıdaki politikalar doğrultusunda hareket eder. Bu politikaları tüm çalışanlarına duyurur ve ilgili taraflara ulaşılabilir kılar;
PROJE CENTER, kendisine ait işyerlerinde veya bir sözleşme kapsamında sorumlu olduğu projelerde, çalışanlarının ve ilgili diğer tarafların yaralanmasının, sağlığının bozulmasının önüne geçmek, iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için gereken her türlü önlemi alır,
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar,
Yürürlükteki yasal mevzuata ve onaylamış olduğu diğer şartlara uygun hareket eder,
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin performansını sürekli iyileştirmek için çalışır.

MİSYONUMUZ

Mühendislik ve Mimarlık projelerinde müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, yasa ve yönetmelik şartlarına uyarak, fazlasıyla karşılamak, çalışanlarımızın kişisel gelişimlerinin ön planda olduğu bir çalışma ortamı sağlamak.

VİZYONUMUZ

Kendisini sürekli yenileyen, kaliteden ödün vermeyen ve yüklendiği projeler ile ülkesinde hak ettiği yeri almış bir firma olmanın verdiği sorumluluğu taşıyarak; kendisini aşabilen bir firma olma çabasıyla büyümeye devam etmek ve uluslararası firmalar ile rekabet edebilir hale gelmek, teknolojiye ve insan kaynaklarına yaptığımız yatırımları sürdürmek.